Tag Archive for 'värdebaserat ledarskap'

Almedalen 6 juli

Dagen inleddes med Famnas seminarium om drivkrafterna för de idéburna organisationerna för att skapa värde för dem vården och omsorgen finns till för. I ett välbesökt Café Amalia samtalade Maude Kardell, Bräcke diakoni, Anette Nilsson, Qulturum och Thomas Schneider, Famna om kvalitetsutveckling som tar utgångspunkten i patientens eller brukarens fokus, om vikten av samverkan över huvudmannagränser och att alla människor egentligen vill skapa värden som är större än man själv. I publiken lyftes behoven för ett värdebaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett värdeskapande i vårdens och omsorgens vardag.

Samtidigt deltog Famnas Kerstin Eriksson i Tillväxtverkets seminarium En arbetsmarknad för alla som handlade om hur man kan använda bl.a. sociala kriterier i offentlig upphandling för att skapa fler jobb för människor som har det svårt på arbetsmarknaden och ökad tillväxt för sociala företag och idéburna organisationer.

När folkpartiledaren i kvällsdimman tog i för att lyfta en av folkpartiets tidigare hjärtefrågor så ekar Almedalen tomt. Inte ett ord om civilsamhällets roll för social rättvisa och samhällsbyggande eller om att människor engagerar sig ideellt för att de bryr sig, inte ett ord om att integrationsministern som numera är hemma i Björklunds egna departement har en pågående dialogprocess med de idéburna organisationerna bland annat inom det social området och integrationsområdet.

Jan Björklund verka behöva fördjupa sina kunskaper om hur civilsamhället bidrar i samhällsbygget. Vi kan hjälpa honom med det.