Tag Archive for 'Olof Palme'

Almedalen 8 juli

Ikväll premiärtalade socialdemokraternas nye partiordförande Håkan Juholt i Almedalen. Som traditionen bjuder för (S) inledde han med att harangera Olof Palme, men även Göran Persson. Han talar om välfärdssveriges behov och förutsättningar till utveckling och tillväxt. Men de enda som nämns ska skapa dessa är näringslivet och högskolorna avseende forskningsfrågorna och så finns en antydan om att det är det offentliga som ska utföra välfärdstjänsterna inom vården och omsorgen.

Vi ser gärna att Håkan Juholt fortsätter att engagera sig i frågor om tillväxt och utveckling av den svenska välfärden och vad avser vård och social omsorg välkomnar vi gemensamma samtal om förutsättningar och möjligheter för dessa utifrån det mervärde som de idéburna organisationerna tillför bland annat utifrån sina värdegrunder och sitt engagemang.