Tag Archive for 'Ideell Arenas'

God morgon ”God Morgon Världen”….

Från nyåret kan enskilda personer göra begränsade skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer. Det var länge en kontroversiell fråga i Sverige. Om än sent, så har vi nu en ordning som påminner om vad som finns i andra moderna välfärdssamhällen.

Stefan Bergh (Cancerfonden) föreslår tillsammans med några andra skribenter (SvD 16 januari 2012) att Skatteverkets tillämpning av det nya regelverket riskerar hämma reformen och lämnar förslag på hur avdragsrätten kan utvecklas för att göra den ideella sektorn starkare. De pekar på betydelsen av erfarenheter från ex. Norge och visar på betydelsen av att också företagare får avdragsrätt för gåvor samt att forskningen bör omfattas av reformen.

I ”Godmorgon världen” i P1 (15 januari 2012) behandlas frågan som ett hot mot den solidariska välfärden och en risk för gamla tiders välgörenhet och illustrerar det med Emil i Lönneberga. Inslaget påminde om den debatt som fördes för drygt 20 år sedan om välfärdsstat och välfärdssamhälle och om civilsamhället och dess organisationers roll och betydelse.

Det var som om inget hänt sen dess, som om forskningen vid Handelshögskolan i Stockholm och Ersta Sköndal högskola samt Ideell Arenas ledarskapsprogram för ideell sektor inte finns, som om FRII inte utvecklat insamlingsarbetet, som tiden före Forum för frivilligt socialt arbete, tiden före Famna, överenskommelsen på det sociala omsrådet och långt före EU- kommissionens yttrande om sociala företag.

Kanhända hade ”Godmorgon Världen” bara en dålig morgon, försovit sig en stund, och återkommer till ämnet med ett bredare och modernare anslag.