Tag Archive for 'demens'

Det är mer än antalet anställda som avgör kvaliteten i demensboenden

I Svenska Dagbladets artikel (7.9.10) om bristerna inom demensvården fokuserar man särskilt på betydelsen av antalet anställda och efterlyser en minimigräns.

Men enbart antalet anställda på demensboenden avgör aldrig kvaliteten .

Det är ledningens och personalens kvalitet som är viktig och dess förmåga att bemöta och organisera arbetet utifrån de boendes individuella behov betyder mycket. En minimigräns är därmed svår att sätta. Det behövs resurser men till mer än antal anställda. Att arbeta med demensboende är en kvalificerad och sammansatt uppgift. Vad som är tillräckligt många anställda är beroende av hur man arbetar med andra kvalitetsinsatser. 

Det finns många fallgropar gällande kvalitet inom demensboenden. Genom att satsa på personalens kvalitet får vi medarbetare som också kan arbeta med allt annat som skapar en värdig boendemiljö.