Tag Archive for 'Dagens Eko'

Nu har det hänt igen….

Dagen Eko rapporterade under veckan om den goda lönsamheten i att driva friskolor.

I inslaget redovisades i kronor, ören och procent de vinster som finns att göra. Som lyssnare får man intrycket av att friskolevärlden numer är en lysande affärsverksamhet och alla som driver fristående skolor är affärsföretag med vinstutdelning och förtjänst som huvudsaklig drivkraft.

Vi har sett det förut. Inte minst när det gäller hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Ett nyhetsinslag om privat drift av vård, skola och sociala tjänster blir ofta på det sättet. Såväl redaktioner som enskilda journalister slarvar med sin research och ger inte sina lyssnare, tittare och läsare information om de verksamheter vilka bedrivs av idéburna organisationer, utan vinstsyfte och som skapar mycket av mångfalden och valmöjligheterna.

Ett snabbt samtal till Ekots redaktion visade på den bristande kunskapen om det man gjort ett inslag om. All friskoleverksamhet är inte vinstsyftande affärsverksamhet. Varje dag går elever till skolor som drivs av ideella organisationer, föräldrakooperativ, allmännyttiga stiftelser etc.

Det är på tiden att skolmyndigheterna, kommuner och SCB redovisar skolverksamheterna med uppdelning på drifts- och ägarformer. Sådan statistik skulle också göra det lättare för ungdomar, föräldrar och journalister att veta på vilken grund och i vilket syfte man driver sin verksamhet.