Tag Archive for 'Anna Karin Hatt'

Centern kan skaffa sig en profil kring idéburet företagande

Centerpartiets valberedning föreslår den kommande centerstämman att välja Annie Lööf, Anders W Jonsson och Anna-Karin Hatt till ordförande respektive vice ordföranden.

Med ett sådant val av ledning får partiet en ledning som visat stort intresse för civilsamhälle och idéburet företagande. Annie Lööf har en bakgrund inom Coompanion, Anders W Jonsson har under sin tid i regeringskansliet lyft fram frågor om civilsamhällets organisationer inom vård och social omsorg och Anna-Karin Hatt har inte minst under den senaste tiden framhållit civilsamhällets betydelse.

Det skall ställas i kontrast mot att Näringsdepartementet sedan 18 månader har att behandla et förslag till att utveckla ett näringspolitiskt program för tillväxt och utveckling av idéburet företagande, särskilt inom vård och social omsorg. Varsamt uttryckt kan man säga att handläggningstiden på departementet varit långsam och kontakterna från departementet sparsamma.

Om centern väljer att göra politik av förslaget om att hälften av vård och omsorg skall drivas av privata utförare och kombinerar det med den kommande ledningens intresse för idéburet företagande så tar man initiativet och skaffar sig en profil i en fråga som rimligen kommer att ta plats i uppspelet till nästa valrörelse.