Om

Om Famna och Lars Petterssons blogg

Lars Pettersson är generalsekreterare i Famna – branschorganisationen för idéburen vård och social omsorg. I bloggen reflekterar han över aktuella frågor som berör Famna och dess 45 medlemsorganisationer.
Famna arbetar för att synliggöra de mervärden och den kvalitet som ideella/idéburna non-profit-aktörer tillför vården och den sociala omsorgen i Sverige. Famna deltar i sammanhang där angelägna frågor för vård och social omsorg tas upp.