Vårdföretag i blåsväder för skatteplanering

Att säga – vårdföretag, stora vinster och skatteplanering är snart lika välbekant som Ärtan Pärtan Piff eller Ole Dole Doff.

TV4-nyheterna har i två dagar rapporterat om Capios och Attendos skatteplanering.  Skatteverket underkänner den förres skatteavdrag och den andre har enligt TV4 inlevererat 0 kr i slutskatt.  Även om det skulle visa sig att Skatteverket i slutänden godkänner Capios skatteplanering är det, enligt min mening ett oetiskt förhållningssätt till offentligfinansierad vård och omsorgsverksamhet. 

Vård måste skötas professionellt även vad gäller ekonomi men är i grunden ingen affärsverksamhet. Vård och social omsorg är en komplex allmännyttig verksamhet vi har rätt till och som samhället finansierar med skattemedel.
Konkurrens och mångfald stimulerar till utveckling. Men vinstmaximering och undvikande av skatt för in ett beteende som bör vara främmande inom vård och social omsorg. Huvudintresse måste vara att vårda, stödja och hjälpa oss när vi så behöver. Inte att maximera vinsten. 

Jag hoppas de politiska partierna inom regering och opposition visar större intresse för den modell på vilken de idéburna organisationerna verkar och som kombinerar en tydlig idéförankring och värdeprofil med förmågan att konkurrera, producera bra kvalitet och återinvestera de överskott man behöver, för fortsatt utveckling. Vård och social omsorg produceras varje dag, året om på detta sätt. Såväl i Sverige som internationellt.  Ta vara på de idéburna producenternas vilja att växa. 

Nu tillsätter finansministern en bolagsskatteutredning. Vi får hoppas den levererar förslag som kan stoppa missbruket av skattemedel.

 

Se inslaget i TV4 här.

0 Responses to “Vårdföretag i blåsväder för skatteplanering”


  • No Comments

Leave a Reply