Bra år för idéburen vård och social omsorg

Famnas medlemmar, idéburna organisationer inom hälso- och sjukvård och social omsorg växer. Flertalet av dessa vill göra mer och planerar för ökade insatser.
Bristande tillgång på investeringskapital och LOU upphandlingar är de största hindren för fortsatt utveckling. Om detta kan du läsa mer i Famnas tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg.

Våren 2010 omsatte de idéburna organisationerna inom Famna, 3266 mkr och ökar med 11 procent,  jämfört med föregående år. De största organisationerna har haft den mest gynnsamma utvecklingen.

Verksamheterna bedrivs av föreningar och stiftelser i syfte att möte människors behov och utan privat vinstutdelning. De eftersträvade och nödvändiga vinsterna återinvesteras. Inte bara i avvaktan på försäljning utan som en grundläggande idé.

Är detta bra? Ja det är bra. Det är ett gott betyg åt personalen och ledningarna. Det är bra för oss alla när vi behöver vård, stöd, omtanke, tröst och upprättelse. Det är bra för samhället att företagsamma människor och organisationer berikar vården och socialtjänsten med verksamheter där människans behov och rätt är den självklara utgångspunkten för vad man gör.  Det är bra med verksamheter där vinstmaximering inte är styrande.

Det borde vara av stort intresse för varje beslutsfattare att den idéburna modellen för företagande finns, konkurrenskraftig, värdegrundad, med bra resultat och med återinvestering av överskott.

De här verksamheterna har funnits länge. De är och har varit en del av svensk välfärd. För den framtida utvecklingen behöver politiken medverka till en lösning av svårigheten för många idéburna organisationer att finna investeringskapital. Likaså måste LOUs tillämplighet inomvård och social omsorg ses över och utformas så att andra samhällsmål väger tyngre vid upphandlingar. Fler kommuner och landsting bör också använda sig av de andra former som finns  för att skriva avtal med eller  finansiera  idéburna organisationer inom vård och omsorg.

0 Responses to “Bra år för idéburen vård och social omsorg”


  • No Comments

Leave a Reply