Välkommen Dagens Samhälle

Dagens Samhäll nr 25/2012 skriver om den ideella sektorns (ideella föreningar, stiftelser och non profit AB)
inom vård, skola och social omsorg. Den är en av många exempel på det växande intresse som visas privat välfärdsproduktion utan vinstsyfte dvs där ”den sista raden i årsredovisningen inte är vår drivkraft”,( Mats Barre, VD Hassela Gotland). Såväl de senaste regeringarna som EU kommissionen hör till de intresserade och har i utredningar och rapporter presenterat analyser och förslag till ett ökat socialt företagande (Social Business Initiatives, EU-kommissionen, 2011).

Några saker vet vi, såsom att den ideella sektorns organisationer bedrivit vård, utbildning och social omsorg sedan långa tider, innovativt, med god kvalitet och med en relation till stat och kommuner som präglats av både samverkan och kritisk granskning. Vi har lång och bred erfarenhet av att driva sociala verksamheter på detta sätt men jämfört med vad som är internationellt vanligt har det länge skett i begränsad omfattning.

I debatten om vinstutdelning eller ej, kan vi konstatera att det är fullt möjligt att producera bra vård och omsorg inom ramen för den ideella sektorns organisationer. Det sker varje dag och det sker i ökad grad. Men för att den ideella sektorn dvs föreningar och stiftelser skall kunna utvecklas i linje med vad som uttrycks i offentliga utredningar, regeringsförklaringar och av många av sektorns organisationer krävs, förutom bra ledarskap, en politik som underlättar en sådan utveckling.
Till detta hör bland annat tillgång till investeringskapital och förändringar i upphandlingsregelverket.

Att som Stefan Stern konstaterar i DS, att vi inte har någon tradition av organisationer med tillräcklig ekonomisk kraft för att bära upp välfärden är förvisso riktigt men ett dåligt argument för att avvisa det breda politiska intresse som finns för den ideella sektorns roll inom framtidens vård och sociala omsorg. Bättre är att fördjupa kunskapen om företagande utan vinstsyfte och sociala investeringar liksom om betydelsen av drivkrafter och driftformer inom olika delar av vård och omsorg.

Att DS lyfter upp den ideella sektorn tar jag som ett tecken på att man förstått att här finns ett intressant alternativ att utveckla för välfärdens fortsatta utveckling

0 Responses to “Välkommen Dagens Samhälle”


  • No Comments

Leave a Reply