Miljöpartiet och friskolorna

Läser på DN Debatt den 1 februari 2012 ”Friskolornas passion ska vara utbildning – inte vinst”, där Miljöpartiet lämnar fyra förslag till ett kvalitetspaket. Dessa är:

1. överskott skall återinvesteras, oavsett driftform. Även aktiebolag skall klargöra att verksamheten inte har ett vinstsyfte.

2. skolinspektionen skall utbilda/certifiera revisorer med särskilt uppdrag att granska aktiebolagens verksamheter

3. ägarbyten skall anmälas till Skolinspektionen. Att sälja sin skola på Blocket skall ej vara möjligt.

4. skolpengen skall komma eleverna till del och inte kunna användas i skatteplanering för vinstuttag.

Skolor skall vidare drivas med passion för bildningsuppdraget och inte för ekonomisk vinning. Miljöpartiet utmanar de andra partierna att ta sig an diskussionen om vinster i skolan och inte stanna vid blind tro på valfrihet eller ideologiskt friskolemotstånd.  

Heder åt Miljöpartiets öppenhet och vilja att lyfta friskolefrågorna. Jag hoppas de andra partierna känner sig utmanade och ger till känna hur de ställer sig till Miljöpartiets förslag. Det borde finnas underlag i Riksdagen för en bred parlamentarisk majoritet för en politik i den riktning Miljöpartiet förespråkar.

Jag vill utmana Miljöpartiet att gå vidare och lägga ett motsvarande ”kvalitetspaket” för området hälso- och sjukvård och socialtjänst. Jämför friskolor med HVB-hem, öppen psykiatri, rehabilitering, primärvård och äldreomsorg.

Ser fram emot en ny DN Debatt-artikel med rubriken ” Demensboendens passion ska vara vård och omsorg – inte vinst”

0 Responses to “Miljöpartiet och friskolorna”


  • No Comments

Leave a Reply