Så otidsenligt

När Stockholms läns landsting nu beslutat att Röda korset inte längre – efter 26 framgångsrika år – skall få uppdraget att bedriva rehabilitering av tortyrskador utan istället ge det till ett privat företag, tidigare inte verksamt med denna patientgrupp framstår beslutet som så ….otidsenligt.

I en tid när mångfaldens av vårdgivare efterfrågas, när EU-kommissionen driver på för ett ökat idéburet företagande (social enterprises) och när civilsamhällets organisationer förväntas spela en större roll i samhällsbygget…då bortser landstinget från de värden Röda korset skapar, den professionella kunskap och erfarenhet man har, den förtrogenhet organisationen har från de länder varifrån de sökande kommer och gör en upphandling som inte efterfrågar något av detta.

Mitt tips är att denna upphandling kommer bli ett av exemplen på varför upphandlingsregelverket måste förändras och att tänkandet kring målen med upphandlingar måste både breddas och fördjupas.

1 Response to “Så otidsenligt”


  • Ja, en upphandling som utspelar sig i historielöshet, i brist på förståelse för det sammanhang som RK står för, den humanitära värdegrund, och globala erfarenhet av krig, konflikt och utsatthet som utgör grunden för en holistisk, professionell och förtroendeskapande behandling av människor utsatta för våld och tortyr. Landstinget missar helt värdet av starka humanitära, civila institutioner,att det är kontrakt att vårda och utveckla. Bristen finns redan i frågorna till offerten: som man frågar får man svar.

Leave a Reply