Det är mer än antalet anställda som avgör kvaliteten i demensboenden

I Svenska Dagbladets artikel (7.9.10) om bristerna inom demensvården fokuserar man särskilt på betydelsen av antalet anställda och efterlyser en minimigräns.

Men enbart antalet anställda på demensboenden avgör aldrig kvaliteten .

Det är ledningens och personalens kvalitet som är viktig och dess förmåga att bemöta och organisera arbetet utifrån de boendes individuella behov betyder mycket. En minimigräns är därmed svår att sätta. Det behövs resurser men till mer än antal anställda. Att arbeta med demensboende är en kvalificerad och sammansatt uppgift. Vad som är tillräckligt många anställda är beroende av hur man arbetar med andra kvalitetsinsatser. 

Det finns många fallgropar gällande kvalitet inom demensboenden. Genom att satsa på personalens kvalitet får vi medarbetare som också kan arbeta med allt annat som skapar en värdig boendemiljö.

3 Responses to “Det är mer än antalet anställda som avgör kvaliteten i demensboenden”


 • Hoppas att du såg Uppdrag granskning ikväll och gör en revidering av det du skrivit om att det inte spelar roll hur många som jobbar. Det behövs personal i demensboenden – många personal både på dagarna och nätterna för att de här människorna ska få ett värdigt liv. Det är dom här som gjorde den välfärd som vi lever i idag och dom borde få respekt för det resten av livet!

  • Bra demensvård förutsätter naturligtvis bra personal och goda förutsättningar att kunna utföra sitt arbete, även på nätterna.
   Samtidigt finns det gott om exempel på att kvalitet och resurser inta alltid hänger ihop. Även organisation, ledarskap, lokaler ocjh lokala traditioner påverkar kvaliten.
   En miniminivå riskerar alltid att bli normen, det men siktar på för att leva upp till vad som offentligen krävs.
   Men detta får naturligtvis inte ursäkta att man lämnar boende utan personal.

   Lars Pettersson/Famna

 • Legendary War provided the authentic Mobile Strike LLC as being a latest modern-day
  styled MMO technique video game War fashioned for
  Android os devices together with iOS.

Leave a Reply