Var har Martin Ådahl befunnit sig de senaste 20 åren?

En ovanlig fråga, det skall tillstås. Martin är chef för den gröna tankesmedjan Fores. I tidningen Fokus (18-24 november 2011) skriver han angående Caremadebatten:

”Visst vore det underbart om bara ideella, icke-vinstdrivande föreningar och stiftelser stod för alternativen till det offentliga. Men det bygger på en märklig idé om att det står idealister på kö för att förlora 10 miljoner av egna eller lånade pengar…med bara äran som tack”

Martin, i fredags (18 november 2011) höll EU i kommissionen en stor konferens under ledning av Jean Manuel  Barroso och kommissionären Michel Barnier (inre marknaden) på temat socialt företagande dvs. företagande som sätter de sociala målen före de ekonomiska, som återinvesterar sina vinster och som verkar på olika associationsrättslig grund (stiftelser, ideella- och ekonomiska föreningar, kooperativ, ömsesidiga bolag, non profit aktiebolag). Till grund ligger en växande insikt om civilsamhällets betydelse och vikten av en inre marknad vars aktörer sätter de sociala målen och den sociala nyttan högre.
Vad som saknas är en samlad politik för tillväxt och utveckling av idéburet / socialt företagande

1 Response to “Var har Martin Ådahl befunnit sig de senaste 20 åren?”


  • You are aware of as a result substantially on the subject of this particular subject matter, taught me to personally accept it as true out of a number of several aspects. It’s for instance people are not curious other than it is something regarding Lady gaga! Your very own items awesome.. granville crest davao All of the time manage this!

Leave a Reply