Spelar det någon roll vem som bedriver vård och social omsorg?

Rätt ofta hör jag politiker, debattörer och forskare säga att det spelar ingen roll vem som bedriver vård, skola och social omsorg . Huvudsaken är att kvaliteten blir bra. Som om kvalitet bara är det enklast mätbara och som garanteras av standardiserade metoder och upphandlingar. Mångfald i värdegrund, motiv och inriktning betyder intet. Men då kan ju allt göras av kommuner och landsting, eller. För det kan väl inte vara så att det fortfarande handlar om att konkurrens och mångfald enbart skall göra verksamheterna billigare, även till priset av lägre kvalitet.

Jag hävdar att kvaliteten påverkas om behandlingen ägs och bedrivs av Psoriasisföreningen eller koncern X, liksom mellan en stadsmission och kommunen. Men jag saknar jämförande forskning avseende hur sociala tjänster påverkas av vem det är som driver dem. Vad betyder värdegrunden, syftet, driftsformen och ägarskapet. Dagens uppföljningar räcker inte för att svara på den frågan.

I slutet av 1980-talet fick vi en debatt om civilsamhället. Den var grund, kunskapsfattig men laddad med värderingar och tyckande. Forskarvärlden inledde då kvantitativa studier och kartlade den ideella sektorn och frivilligt socialt arbete och gav ny kunskap om omfattning, förändringar, relationer till offentlig sektor och näringsliv. Den forskningen har väckt uppmärksamhet och påverkat samhällsutvecklingen.

Nu är det är dags för forskningen att söka kunskap om vad drifts- och ägarformer betyder för kvalitet och resultat, för utveckling, förbättring och nyskapande.

0 Responses to “Spelar det någon roll vem som bedriver vård och social omsorg?”


  • No Comments

Leave a Reply