Entré Juholt / Jämtin

Så vet vi vilka som skall leda Socialdemokraterna.  Om en tid bör vi också kunna veta hur den nya ledningens politik ser ut.  I sitt första partiledartal ifrågasätter Håkan Juholt ”bolagsväldet” inom vård, skola och social omsorg men talar om vikten att kunna välja. Carin Jämtin talade för en ny öppenhet och vikten av att bredda partiets kontakter och samverka med fler.

Den som vill mångfald inom välfärdsområdena, den som ser värdet av en ökad möjlighet att välja men är skeptisk till en utveckling där ett fåtal  koncerner  blir dominanta har ett alternativ både i  idéburna och icke-vinstsyftande företag i form av ideella föreningar, kooperativa företag, allmännyttiga stiftelser, samfund och privata företag där verksamhet och socialt entreprenörskap – inte vinstmaximering – är den ledande principen.

Socialdemokraterna och miljöpartiet tillsatte 2004 en mångfaldsdelegation.  Den och alliansens politik för det civila samhällets utveckling har mycket gemensamt och bör intressera den nya ledningen och vara till nytta för en ny politik. Lägg därtill Jan Björklunds kommande utredning om vinster och kvalitet inom friskolorna, centerns och kristdemokraternas intresse för småföretag och valfrihet och vi får en intressant parlamentarisk möjlighet för nya samarbeten och nya lösningar.

3 Responses to “Entré Juholt / Jämtin”


Leave a Reply