…och var finns Folkpartiet?!

Den gångna helgen samlades Folkpartiet till Liberalt Riksmöte.

Temat var satt till ”Framtidens idéer”. Tal, seminarier, debatt, mingel och fest. Väsentliga frågor att ta ställning till.

Men var fanns frågan om liberalerna och civilsamhället. Med tanke på att Folkpartiet sedan 2006 har departements- och sakansvar för civilsamhällespolitiken kan man förvänta sig att frågan finns med när partiet möts kring framtidsfrågorna. Med tanke på överenskommelserna mellan regeringen och civilsamhällets organisationer liksom propositionen för civilsamhällets utveckling hade det varit rimligt med ett seminarium om civilsamhällets roll i välfärden, idéburet företagande, den ideella sektorns finansiering etc.

 En snabb sökning på partiets hemsida (vår politik från A-Ö) visar att det är svårt att finna dess politik för civilsamhället/idéburen sektor/föreningsliv/folkrörelse etc.

Trots ministerpost och departement finner jag inte civilsamhället bland alla de politiska frågor man redovisar. Under bokstaven C återfinner man cykling, men inget om civilsamhället. Det kan möjligtvis förklara varför temat saknas bland partiets framtidsfrågor men bör samtidigt bli en uppmaning till förändring och en offensivare hållning.

0 Responses to “…och var finns Folkpartiet?!”


  • No Comments

Leave a Reply