Under denna präglad av katastroferna i Japan, har frågan om avdragsrätt till gåvor och donationer diskuterats. Tankesmedjan Sektor3 presenterade ett nytt förslag och Kd bjöd till seminarium.

Regeringen har sagt att ett förslag kommer under mandatperioden. Regeringens nuvarande mening är att avdragsgynnade gåvor skall gå till hjälporganisationer

Famna skrev i sitt yttrande över den tidigare utredningen om avdragsrätt för gåvor att..

… utredningens förslag skall ses som en del av den större frågan om den ideella sektorns långsiktiga finansiering. Famna har föreslagit .. att en sådan utredning bör tillsättas. Det är en brist att finansieringen av en sådan stor och väsentlig, om än komplex samhällssektor fortfarande tillåts hanteras i serie delutredningar, i stort utan inbördes sammanhang och helhetsgrepp.

Famna föreslår i samma skrivelse att ändamålet breddas till allmännyttig verksamhet såsom social hjälpverksamhet, hälso- och sjukvård och social omsorg, vård och uppfostran av barn, utbildning, humanitärt arbete, miljövård samt idrott och kultur.

Om vi inom något år får möjlighet till avdragsrätt för gåvor och donationer är det viktigt att den utformas med ett brett parlamentariskt stöd och kopplas till frågan om den ideella sektorns långsiktiga finansiering.

0 Responses to “”


  • No Comments

Leave a Reply