Avdragsrätt för gåvor

I dagens SvD (14 mars) skriver Hanna Hallin från Sektor3 om avdragsrätt för gåvor. Bra artikel. Läs den gärna.
Hon har rätt i att ett förslag till Riksdagen måste följa regeringsförklaringen från 2006 och inte avgränsa avdragsrätten, till gåvor till hjälporganisationer enbart.
Men även avdragsrätten måste se i ett större sammanhang. Jag vill se en utredning med uppgift att lämna förslag till en långsiktig och stabil finansiering, av civilsamhällets organisationer. Det är dags att se över de olika finansieringsmöjligheterna i ett sammanhang istället för att som nu behandla avdragsrätt, moms, spelpengar, insamlingsmedel, bidrag, sponsring, utvecklings- och projektmedel, var för sig. Nu verkar varje delförslag vila på sin egen uppfattning om organisationernas behov och sätt att verka. Sålunda, ta ett samlat grepp om organisationernas långsiktiga finansiering. Utgå gärna från beslutet om en politik för det civila samhället.

0 Responses to “Avdragsrätt för gåvor”


  • No Comments

Leave a Reply