Partiledarna och civilsamhället

Alltfler talar om civilsamhällets betydelse för den svenska liksom den europeiska välfärdens framtid.
För utvecklingen av demokratin i Egypten och för behovet av kunskapsbildning om civilsamhällets roll.
Med något skilda uppfattningar om civilsamhällets gränser och definition söker fler sin plats inom civilsamhällets, värden, företagande och aktivism. Ändå saknar jag några röster – partiledarnas.
De senaste veckorna har jag deltagit i en rad sammankomster om civilsamhället och dess betydelse för samhällslivet.
Kommunpolitiker, forskare, tjänstemän i statsförvaltningen, SvD:s ledarsida och utrikeskommentatorer pekar på civilsamhällets betydelse i centrala frågor oavsett det gäller vård, skola, omsorg, kultur, idrott etc. Däremot saknas civilsamhället när arbetslösheten och skapande av arbetstillfällen tas upp trots att minst 150 000 är anställda inom civilsamhällets organisationer. Likaså hänvisas sällan till civilsamhället när samhällsekonomiska frågor tas upp trots att organisationsvärlden omsätter cirka 150 mkr (ca 5-6 procent av BNP) vilket borde göra den till en intressant ”bransch”.  Till detta kommer betydande värden i form av frivilliginsatser och det sociala kapital civilsamhället skapar. Intresserade ekonomer borde fördjupa analys och beskrivning av civilsamhällets värdeskapande kraft och räkna ut vad de investerad krona i civilsamhällets verksamheter genererar i ekonomiska och andra värden. Kanske skulle sådan kunskap få fler partiledare och partistrateger att intressera sig för civilsamhällets förmåga att omfatta verksamheter och tjänster, demokratiska värden och beslutsformer, lärotillfällen och personlig utveckling, samhällspåverkan och värdebildning.

Med undantag av Göran Hägglund har jag inte hört Jan Björklund, Maud Olofsson, Fredrik Reinfeldt eller Lars Ohly tala om civilsamhället, när politiska framtidsfrågor diskuteras. Samtliga partier arbetar med analyser och programskrivningar och jag menar att det därför är rätt tillfälle att se över hur man ser på civilsamhällets roll. Jag förväntar mig också att nästa S-ordförande och Mp-språkrör redogör för sina ståndpunkter

0 Responses to “Partiledarna och civilsamhället”


  • No Comments

Leave a Reply