Välkommen debatt om friskolor och vinstuttag – skolan är i grunden ingen affärsverksamhet

Regeringens inbjudan till överläggningar om friskolor och privat vinstutdelning måste följas av en motsvarande överläggning om vinstuttag från vård och social omsorg.

Regeringen bjuder idag S (Mikael Damberg) och MP (Jabar Amin) till överläggningar om friskolor och vinstuttag
(DN debatt 13/12 2010). Friskolereformen ville se framväxten av nya enskilda alternativ – främst i form av idéburna organisationer och kooperativ – men har istället lett till en situation där ett fåtal stora koncerner blivit alltmer dominerande och där vinstmaximering och vinstuttag konkurrerar med verksamhetens kvalitet.

Motsvarande situation finns inom vård och omsorg.  Även det bör tas upp av regeringen.

Låt oss vara tydliga. Vinster och överskott behövs inom drift av skattefinansierad vård, skola och omsorg, detta oavsett driftsform. Frågan är snarare hur vinster uppstår och vad de används till.

För idéburna företag utan vinstsyfte gäller att vinst återinvesteras i välfärden.  Kommersiella företag fungerar annorlunda och för dessa gäller att balansera sitt vinstuttag mot kvalitet, personaltäthet mm och att inte frestas till att låta vinststrävan gå ut över detta. Här behöver regering och riksdag uppenbarligen införa regler som skapar balans mellan ekonomiska, sociala och ekologiska mål.  Observera att vinstutdelning i sig inte är nödvändigt för att driva exempelvis skolverksamhet kostnadseffektivt och med bra kvalitet. Det sker varje dag, året runt av idéburna organisationer.

Inte minst är detta vanligt i ett antal grannländer.

Regeringen och oppositionen bör ta ett helhetsgrepp om koncerndominans och vinstutdelning från offentligt finansierade välfärdsverksamheter, jämföra politikens och lagarnas intentioner med den praktiska utvecklingen.

0 Responses to “Välkommen debatt om friskolor och vinstuttag – skolan är i grunden ingen affärsverksamhet”


  • No Comments

Leave a Reply